Liljas Home-page Liljas hemsida

TOSCANA

Window towards Toscana (in our greenhouse)

Svenska

Toscana är kanske den mest kända av de italienska regionerna. Vi har besökt den här regionen många gånger och beundrar landskapet med sina vingårdar, kullar med cypresser och, naturligtvis, städer och byar som har bevarat en karaktär från århundraden tillbaka. Det finns många olika landskap i Toscana; kustområdet, höga berg, bördiga slätter samt karga och steniga delar. Av speciellt intresse är förstås Florens och Siena. Det finns även andra städer vi vill återvända till många gånger; Lucca, och mindre städer som Barga, Montepulciano, Pienza och många, många fler.

 

English

 

Toscana is perhaps the best known of the Italian regions. We have visited this region many times and admire the landscape with its vineyards, hills with cypresses and, of course, towns and villages that have preserved a character from centuries back. There are many different landscapes within Toscana, coastal area, high mountains, fertile plains and barren and stony parts. Of special interest are of course Firenze and Siena. There are also other cities we want to return to many times; Lucca, and smaller ones as Barga, Montepulciano, Pienza and many, many more.

 

Italiano

Toscana è forse la più conosciuta delle regioni italiane. Abbiamo visitato questa regione molte volte e  ammiramo il paesaggio con i suoi vigneti, colline con cipressi e, naturalmente, città e villaggi che hanno conservato un carattere da secoli indietro. Ci sono molti paesaggi diversi in Toscana, zona costiera, alte montagne, pianure fertili e parti sterile e pietroso. Di particolare interesse sono, naturalmente, Firenze e Siena. Ci sono anche altre città che vogliamo tornare a volte, Lucca, e quelle più piccole, come Barga, Montepulciano, Pienza e molti, molti altri.

KARTA  MAP  MAPPA (link)