DALARNA

Upp  Up  Al primo piano

Sida 1 av 2 Nästa

siljan5 siljan2 rattvik Ore_0716 Ore_0710
Lake Siljan Lake Siljan Rättvik Old dor Oresjön
Mora_0068 Klockor_0718 Midsommarbl_0731 juli 024 juli 023
Lake Siljan by Mora Campanula Geranium Himmelsgräs

Chamerion angustifolium

Himmelsgräs

Dalarna är en historisk provins eller landskap i mellersta Sverige.
Landskapet är ett populärt resmål för svenskar och människor från andra länder som ofta reser dit för att njuta under sommarsemester.

Många svenskar äger eller hyr sommarstuga i Dalarna. Vid midsommar är festerna och danser  i  de små byarna och, naturligtvis, i de större städerna något som lockar besökare. Dalarna är en region full av historiska associationer, som har starka lokala särdrag i fråga om  produkter och människor. I de nordvästra socknarna pratar vissa människor i byarna  en gammal dialekt. Historiskt kallas männen i Dalarna dalkarlar eller dalmasar och kvinnorna dalkullor. De är kända för sin kärlek till självständighet.

Jag (Erik) har vuxit upp i Dalarna och känner att jag har rötterna i dalajorden.

Dalarna is a historical province or landskap in central Sweden.
The word "Dalarna" means "the dales" (valleys). The area is a popular vacation destination for Swedes and people from other countries, who often travel there to relax during summer vacations, drawn by beautiful campgrounds, and deep forests. Many Swedes own or rent a second residence in Dalarna.

In June, summer celebrations and dances are held in many of the small villages and, of course, in the cities. Dalarna is a region full of historical associations, possessing strong local characteristics in respect of its products, and especially of its people. In the northwestern districts some people in villages speak an old dialect. Historically, the people of Dalecarlia - called Dalesmen (dalkarlar, dalmasar) and Daleswomen (dalkullor) are famous for their love of independence.

I (Erik) grow up in Dalarna  and I feel that I have my roots in the soil of Dalarna.

Dalarna č una provincia storica o "landskap" nella Svezia centrale.
La parola "Dalarna" significa "le valli" (valli). La zona č una meta popolare di vacanza per gli svedesi e persone di altri paesi, che viaggiano spesso lė per rilassarsi durante le vacanze estive, attratti dalla bella campeggi, e fitte foreste. Molti svedesi
possiedono o affittono una seconda residenza in Dalarna.

Nel mese di giugno, feste estive e danze si svolgono in molti dei piccoli villaggi e, naturalmente, nelle cittā. Dalarna č una regione ricca di associazioni storiche, in possesso di forti caratteristiche locali in relazione ai propri prodotti, e soprattutto della sua gente. Nei distretti nordovest alcune persone nei villaggi parla un dialetto antico. Storicamente, il popolo di Dalecarlia - chiamato Dalesmen (dalkarlar, dalmasar) e Daleswomen (dalkullor) sono famosi per il loro amore per l'indipendenza.

I (Erik) cresciuto in Dalarna e sento che ho le mie radici nel terreno di Dalarna.