"Hemsidor"      The House      La Casa


To the HOME

Sida 1 av 2 Nästa

hus002 hus 74001 112 Image001_2
1974 September 1974 September Room 2004: Bay window

construction

Image000_1 Image031_32 bursprak1 IMGP2272
2004: Bay window

construction

2004: Bay window

construction

Bay window Room upstairs
Sv

Huset byggdes 1974 på åkermark. Nu finns det många träd kring huset och färgen på huset har målats om från brunt till rött. Det burspråk som byggdes 2004 har förändrat vardagsrummet och gett nytt utrymme för orkidéer och andra blommor

En

The house was built in 1974. Now there are many trees around the house and the colour of the house has been changed from brown to red. The bay window was built in 2004 and has changed the living room and provided a new space for orchids and other flowers.

It

La casa è stata costruita nel 1974. Ora ci sono molti alberi attorno alla casa e il colore della casa è stato cambiato da marrone a rosso. Il ballatoio è stato costruito nel 2004 e ha cambiato il soggiorno e fornito un nuovo spazio per le orchidee e gli altri fiori.